1. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 11. aprila 2020

Številka:  032-0011/2020-1

Datum: 10.4.2020

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGATEC

 

Zadeva: 1. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), sklicujem 1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Rogatec, ki bo trajala do srede, 15. aprila  2020, do 14.00 ure.

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
  2. Predlog Pravilnika o postopku sprejema otrok v vrtec (Gradivo I. del, II. del)
  3. Potrditev Odredbe o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Rogatec (gradivo priloženo)

 Morebitna vprašanja v zvezi s predlaganim dnevnim redom lahko člani občinskega sveta podate predlagatelju v sredo, 15. aprila 2020, med 8.00 in 10.00 uro, na elektronski naslov: obcina@rogatec.si ali na telefonsko številko: 03 812 10 02.

Prosimo, da izpolnjeno in podpisano glasovnico vrnete po e-pošti najkasneje do srede, 15. aprila 2020, do 14.00 ure.

 

Lep pozdrav,

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

ŽUPAN