1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 18. decembra 2015

 

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC
Številka: 0070-0008/2015-1

Datum: 17.12.2015

 VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec

Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem 1. IZREDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC 

Seja bo v TOREK, 22. DECEMBRA 2015, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec.

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Predlog za imenovanje člana v Svet Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Rogaška Slatina (gradivo priloženo)
  2. Predlog kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju (gradivo priloženo)
  3. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Rogatec (gradivo priloženo)
  4. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (gradivo priloženo)
  5. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.

ŽUPAN