1. redna seja Občinskega sveta Občine Rogatec

Objavljeno: 16. oktobra 2014

 

  

 

VABILO

Številka: 0070-0007/2014-1

Datum: 15.10.2014

 

OBČINSKI SVET OBČINE ROGATEC

VABILO

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) ter 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) 

sklicujem

1. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK,  23. oktobra 2014, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

 

DNEVNI RED:

1.   Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov

2.   Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogatec o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Rogatec (Poročilo)

3.   Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb ter pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana

4.   Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov občinskih svetnikov

5.   Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana

6.   Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

 ŽUPAN