14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 16. decembra 2021

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0015/2021-1
Datum: 16.12.2021

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),
sklicujem
14. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 23. decembra 2021, ob 17.00 uri,
v dvorani Grajske pristave,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Zapisniki sej Občinskega sveta Občine Rogatec: 13. redne seje, z dne 22.6.2021, 6. izredne seje z dne 31.8.2021, 4. dopisne seje z dne 22.10.2021 in 5. dopisne seje z dne 24.11.2021 (gradivo I. del, II. del, III. del, IV. del)

2. Poročila o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Rogatec: 13. redne seje, z dne 22.6.2021, 6. izredne seje, z dne 31.8.2021, 4. dopisne seje, z dne 22.10.2021 in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 24.11.2021 (gradivo I. del, II. del, III. del, IV. del))

3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022, 1. in 2. obravnava (gradivo I. del, II. del)

4. Predlog Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec, 1. obravnava (gradivo priloženo)

5. Predlog Odloka o spremembi območja naselja Donačka Gora, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)

6. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec (gradivo priloženo)

7. Predlog sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi OKP Rogaška Slatina d.o.o. (gradivo priloženo)

8. Soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah (gradivo priloženo)

9. Pobude in vprašanja

10. Razno (gradivo priloženo)

Za udeležbo na seji je, v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21 in 190/21), potrebno izpolnjevati PCT pogoj.

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.
ŽUPAN