17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 13. oktobra 2017

 

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0008/2017-1

Datum: 12.10.2017

 

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo),

sklicujem

17. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 19. OKTOBRA 2017, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Rogatec

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

 1. Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 29.6.2017, 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 29.8.2017 in 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 25.9.2017 (gradivo priloženo: 1. točka)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 29.6.2017, 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 29.8.2017 in 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 25.9.2017 (gradivo priloženo: 2. točka)
 3. Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2016 (gradivo priloženo: 3. točka I, 3. točka II)
 4. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2016 (gradivo priloženo: 4. točka I, 4. točka II)
 5. Poročilo o delu koncesionarja Gekott d.o.o. za leto 2016 (gradivo priloženo: 5. točka I, 5. točka II)
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (gradivo priloženo: 6. točka)
 7. Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec (gradivo priloženo: 7. točka)
 8. Spremembe Letnega programa športa v Občini Rogatec za leto 2018 (gradivo priloženo: 8. točka)
 9. Volitve elektorja oziroma predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve člana državnega sveta (gradivo priloženo: 9. točka)
 10. Pobude in vprašanja
 11. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

ŽUPAN