2. izredna seja Občinskega sveta Občine Rogatec

Objavljeno: 22. avgusta 2012

VABILO (Priloga PDF)

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 28/06, 50/10 in 56/11) in v skladu 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1 in 50/10) sklicujem

2. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v TOREK, 28. AVGUSTA 2012, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2012 (gradivo priloženo – PDF)
  2. Predlog sklepa o imenovanju (gradivo priloženo – PDF) :I. člana Sveta zavoda Celjske lekarne

    II. članov Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec

  3. Razno

Vabilo (Priloga PDF)