2. javni poziv EKSRP – LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Objavljeno: 19. januarja 2018

LAS Obsotelje in Kozjansko je objavil 2. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP.

Več na spletni strani LAS Obsotelje in Kozjansko