2. Natečaj za izbiro kulinaričnih in gastronomskih spominkov v Termalno Panonski Sloveniji

Objavljeno: 17. septembra 2019

Obveščamo vas, da smo rok za prijavo za sodelovanje na 2. Natečaju za izbiro kulinaričnih in gastronomskih spominkov v Termalno Panonski regiji podaljšali do 1. oktobra 2019, zaradi težav, ki so se pojavljale v elektronski komunikaciji.
Ekipa TZS

 

 

Turistična zveza Slovenije razpisuje 2. Natečaj za izbiro kulinaričnih in gastronomskih spominkov v Termalno Panonski regiji.

Ø Natečaj za kulinarične in gastronomske spominke je sestavljen iz dveh kategorij:

– Prehranski spominki

– Kuhinjski pripomočki

Ø Spominke iz že obstoječe ponudbe naj društva ali posamezniki prinesejo (pošljejo) na Turistično zvezo Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, najpozneje do 30. septembra 2019, do 10. ure.
Vsakemu spominku mora biti priložena kuverta s podatki:
– ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonska številka avtorja/izdelovalca
– kratek opis spominka upoštevajoč kriterije ocenjevanja

Ø Prijavo za sodelovanje (v prilogi) pošljite na mail info@turisticna-zveza.si najkasneje do 20.9.2019.

Ø Ocenjevanje bo potekalo oktobra 2019 (lokacijo sporočimo po 31.8.2018)

Tričlanska komisija strokovnjakov bo izbrala prejemnike zlatega, srebrnega in bronastega priznanja. Poleg tega bo izbrala spominek iz vsake kategorije, ki ga bomo poslali na IGCAT, da ga lahko uporabi v promocijske namene oziroma uvrsti na mednarodno gastronomsko spominkarsko spletno stran. Poleg tega bo potekal posvet o prejetih spominkih in usmeritvah za naslednje natečaje za preostali dve regiji: Mediteransko in Osrednjo Slovenijo z Ljubljano (do leta 2021).

Ø Uradna razglasitev rezultatov bo na Dnevih Slovenskega turizma v Ljubljani, 11. novembra 2019, kjer bodo najbolje ocenjeni kulinarični in gastronomski spominki Termalno Panonske Slovenije obiskovalcem tudi na ogled.

Prosimo, da obvestilo o natečaju posredujete potencialno zainteresiranim izdelovalcem tovrstnih spominkov v Termalno Panonski regiji.

Lep pozdrav,

Ekipa TZS

2. Natečaj za kulinarični in gastronomski spominek Termalno Panonske Slovenije

Prijava na 2. natečaj za kulinarični spominek