Nahajate se tukaj:

Dimnikarska služba na območju Občine Rogatec

Dimnikarska služba na območju Občine Rogatec Vlada Republike Slovenije je na 7. redni seji, dne 29.10.2014, izdala odločbo o izbiri koncesionarja, št. 35404-40/2014/5, s katero je za koncesionarja za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega…

Podrobno