Nahajate se tukaj:

ZAČASNO IZVAJANJE DIMNIKARSKIH STORITEV ZA OBMOČJE OBČINE ROGATEC

Vlada Republike Slovenije je na 100. redni seji, dne 8.9.2016, izdala odločbo o začasnem izvajanju koncesije, št. 35404-46/2016/4, s katero je za koncesionarja za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom…

Podrobno