Ukrepi za omilitev in odpravo posledic Covid-19, pristojnosti redarstev

Od sobote, 24. 10. 2020 je v veljavi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki poleg zdravstvenega inšpektorata za ukrepanje pooblašča tudi policijo in redarstva. Tako občane obveščamo, da imajo tudi občinski, medobčinski in mestni redarji pristojnost ukrepanja, če pri opravljanju svojih nalog ugotovijo kršitve ukrepov prepovedi oziroma omejitvi gibanja prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih ter prepovedi zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni (t.i. spoštovanje vladnih odlokov v zvezi nošenja mask in prepovedi gibanja). Globa za fizične osebe znašajo od 400 do 4.000 evrov.  

 

Marko RAZBORŠEK

VODJA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

inšpektor I

M: 041 659 599

Zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom, od srede 14.10.2020 na Občini Rogaška Slatina in Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozjeni uradnih ur v obliki osebnih obiskov v upravni stavbi občine in prostorih MIR.

 Celotno obvestilo na: https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/novice/11040-od-srede-omejitev-osebnega-poslovanja-s-strankami

 

Zaradi tega do nadaljnjega ne izvajamo uradnih ur na območjih občin soustanoviteljic. Občine obveščamo, da stranke (občani, referenti občin) nemoteno sprejemamo po telefonu in ostalih kontaktih ter, da izvajamo naloge v skladu s SOPV, pri čemer upoštevamo veljavne predpise in priporočila za omejitev širjenja virusa.

 

======

Marko RAZBORŠEK

VODJA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

inšpektor I

M: 041 659 599

Štab Civilne zaščite občine Rogatec obvešča, da lahko, v kolikor nimate zagotovljenega toplega obroka, pokličete njih, in sicer na tel št. 040 796 288 – Danijela Križan.