Decembrski spletni koncerti glasbenih šol 2020

Najava dogodka Decembrski spletni koncerti glasbenih šol 2020,

SODELUJE TUDI GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA na spletni straneh, socialnih omrežjih ter drugim medijih.

 

Decembrski čas je lepši z glasbenimi dogodki. Zato smo vam pripravili decembrske spletne koncerte glasbeni šol 2020 v so organizaciji Zavoda RS za šolstvo, Zveze slovenskih glasbenih šol, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Arnesa.

Vsak dan med tednom, od ponedeljka, 14.12., do srede, 23.12.2020, Vam bomo glasbeno obarvali dneve s:

–        predvajanjem videoposnetkov nastopov učencev glasbenih šol, ob 14ih, na MIZŠ YouTube kanalu   in  FB   ,

–        ciklusom osmih koncertov v živo, ob 18ih, na Arnes video portalu na povezavi tukaj.

Na večernih koncertih v živo se bodo predstavil učenci naslednjih glasbenih šol:

–        Ponedeljek, 14.12.2020: GŠ Ljubljana Moste – Polje in GŠ Slovenske Konjice,

–        Torek, 15.12.2020: GŠ Rogaška Slatina, GŠ Murska Sobota in GŠ Karol Pahor Ptuj,

–        Sreda, 16.12.2020: GŠ v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj in GŠ Škofja Loka,

–        Četrtek, 17.12.2020: DO RE MI-zasebni zavod in GŠ KGBL,

–        Petek, 18.12.2020: GŠ Vrhnika, GŠ Radovljica in GŠ Postojna,

–        Ponedeljek, 21.12.2020: GŠ Jesenice in GŠ skladateljev Ipavcev Šentjur,

–        Torek, 22.12.2020: GŠ Slovenska Bistrica in GŠ Zagorje ob Savi,

–        Sreda, 23.12.2020: Glasbeni center E. Willems, GŠ Kočevje, GŠ Slavka Osterca Ljutomer in GŠ Brežice.

Vljudno vabljeni k ogledu!

 

TATJANA ŠOLMAN, prof.
ravnateljica

GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA
KIDRIČEVA ULICA 26/A
3250 ROGAŠKA SLATINA

 

Najava dec. nastopov

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0021/2020-1
Datum: 10.12.2020

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem
10. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v TOREK, 22. decembra 2020, ob 17.00 uri,
v dvorani Grajske pristave,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 11.6.2020, 4. izredne seje, z dne 1.9.2020, 5. izredne seje, z dne 1.10.2020, 2. dopisne seje, z dne 28.10.2020 in 3. dopisne seje, z dne 17.11.2020 (gradivo I. del, II. del, III. del,IV. del, V. del)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 11.6.2020, 4. izredne seje, z dne 1.9.2020, 5. izredne seje, z dne 1.10.2020, 2. dopisne seje, z dne 28.10.2020 in 3. dopisne seje, z dne 17.11.2020 (gradivo priloženo)

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2021, 1. obravnava (gradivo I. del, II. del, seznam investicij 2021 in 2022)

4. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022, 1. obravnava (gradivo I. del, II. del)

5. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane, 1. obravnava (gradivo I. del, II. del, III. del)

6. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, 1. obravnava (gradivo I. del, II. del)

7. Predlog Odloka o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, 1. obravnava (gradivo I. del, II. del)

8. Predlog izdaje soglasja javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o.za najem kredita (gradivo I. del, II. del)

9. Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Rogatec (gradivo I. del, II. del, III. del)

10. Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec, 1. in 2. obravnava (gradivo I. del, II. del)

11. Predlog sklepa:
– o podaji predloga kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju
– o imenovanju nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Rogatec
(gradivo priloženo)

12. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (gradivo priloženo)

13. Pobude in vprašanja

14. Razno

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.

Dne 9. decembra 2020 smo pridobili gradbeno dovoljenje za novogradnjo Doma starejših Rogatec in s tem naredili pomemben korak za nadaljevanje projekta in njegovo realizacijo. Oskrba starejših s kapaciteto cca 35 varovancev bi naj funkcionirala kot dislociran oddelek Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah.

 

Martin MIKOLIČ, župan Občine Rogatec

Stanje v državi se žal ne umirja, število okuženih ne pada po pričakovanjih. Pritisk na bolnišnice in intenzivne oddelke ne popušča.

Zavedati se moramo, da več kot 250 intenzivnih postelj v vseh 13 slovenskih bolnišnicah, ne moremo pripraviti. Rezerve glede postelj in osebja v državi so že izčrpane.

Ena največjih težav je pomanjkanje usposobljenega zdravstvenega kadra, ki je trenutno psihofizično izčrpano in ki prav tako zboleva.

Epidemijo bomo obvladali samo #skupaj. Ni dovolj, da ukrepe poznamo. Ključno je, da v njih verjamemo in jih tudi dosledno izvajamo. Samo tako bomo uspešno zaščitili vse ranljivejše posameznike.

 

Ne gre samo zate, gre za vse nas. #PostaniJunak

 

Pošlji naprej!