3. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 13. novembra 2020

Številka:  032-0020/2020-1

Datum: 13.11.2020

 

 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGATEC

 

Zadeva:          3. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), sklicujem 3. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Rogatec, ki bo trajala do torka, 17. novembra  2020, do 12.00 ure.

 

Predmetno dopisno sejo sklicujemo vsled odobritve finančnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor, za sanacijo plazu Matej – Gornja vas. S sklepom Vlade RS, z dne 14.10.2020, smo bile občine, s strani omenjenega ministrstva, pozvane k izvedbi sanacije enega plazu. To je bil v našem primeru plaz na prvem prioritetnem mestu, in sicer plaz na javni poti JP 858381 Paulovič – Pecigos, glede katerega ste sklep o uvrstitvi v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 – 2023 sprejeli na prejšnji dopisni seji. Sanacijo plazu smo v vmesnem času realizirali. Pred kratkim se nam je z Ministrstvom za okolje in prostor uspelo dogovoriti tudi za sanacijo plazu na drugem prioritetnem mestu, to je plaz Matej – Gornja vas, ki ga moramo sanirati še v tem mesecu. Da to lahko realiziramo je potrebno ta projekt uvrstiti v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 – 2023 in zagotoviti lastna sredstva za pokritje DDV-ja.

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Uvrstitev novega projekta »Sanacija plazu Matej – Gornja vas« v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 – 2023 (gradivo priloženo)

 Morebitna vprašanja v zvezi s predlaganim dnevnim redom lahko člani občinskega sveta podate predlagatelju do torka, 17. novembra 2020, do 9.00 ure, na elektronski naslov: obcina@rogatec.si ali na telefonsko številko: 03 812 10 00.

 

Prosimo, da izpolnjeno in podpisano glasovnico vrnete po e-pošti najkasneje do torka, 17. novembra 2020, do 12.00 ure.

 

Lep pozdrav,

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.

ŽUPAN