3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 30. avgusta 2019

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0007/2019-1
Datum: 29.8.2019

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)

sklicujem
3. IZREDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v TOREK, 3. SEPTEMBRA 2019, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Predloga sklepov o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2019 (gradivo priloženo)

2. Izvolitev predstavnika Občine Rogatec v Svet Zveze Haloških občin (gradivo priloženo)

3. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l.r.
ŽUPAN