3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 17. decembra 2014

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

 

Številka: 0070-0009/2014-1

Datum: 16.12.2014

  

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec

(Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem

3. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 

Seja bo v TOREK, 23. DECEMBRA 2014, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 04.12.2014 (gradivo priloženo)
  1. Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 04.12.2014 (gradivo priloženo)
  1. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2015, 1. obravnava (gradivo priloženo)
  1. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2016, 1. obravnava (gradivo priloženo)
  1. Strateški načrt Knjižnice Rogaška Slatina za obdobje 2015-2020 gradivo I. delgradivo II. del)
  1. Strateški načrt Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec za obdobje 2015-2019 (gradivo priloženo)
  1. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2015 (gradivo priloženo)
  1. Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v občini Rogatec v letu 2015 (gradivo priloženo)
  1. Pobude in vprašanja
  1.  Razno (gradivo priloženo)

 

 Martin Mikolič, univ. dipl. inž.

  ŽUPAN