4. izredna seja Občinskega sveta Občine Rogatec

Objavljeno: 3. septembra 2013

Številka: 0070-0006/2013-1
Datum: 28.08.2013

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 28/06, 50/10 in 56/11) in v skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 66/06-UPB1 in 50/10)

sklicujem
4. IZREDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v PONEDELJEK, 2. SEPTEMBRA 2013, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2013 (Gradivo priloženo)
Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Knjižnice Rogaška Slatina (Gradivo priloženo)
Mnenje ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina (Gradivo priloženo )

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.
ŽUPAN