5. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 22. novembra 2021

Številka:  032-0014/2021-1

Datum: 22.11.2021

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGATEC

 

 Zadeva:          5. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), sklicujem 5. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Rogatec, ki bo trajala do srede, 24. novembra  2021, do 15.00 ure.

Predmetno dopisno sejo sklicujemo zaradi nujnosti uvrstitve novega projekta »Ureditev ceste na Cerije« v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2022 – 2025. V letu 2018 se je namreč zgradila makadamska gozdna cesta Cerije, v naselju Log. Zgrajena je bila tako zaradi prevoza lesa s strani Zavoda za gozdove kot tudi za potrebe krajanov tega predela Loga. Sama izvedba makadamske ceste je bila, zaradi konfiguracije terena, na nekaterih predelih dokaj zahtevna, predvsem na začetku trase ceste je vzpon večji, kot bi naj bil za normalno vožnjo z osebnimi vozili. Zaradi tega je potrebno na teh odsekih nenehno izvajati popravila. Z družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. smo se uspeli dogovoriti, da se bo najbolj problematičen odsek v dolžini 470 m asfaltiral. SiDG d.o.o. bodo zagotovili finančna sredstva za celotno izvedbo del (spodnji ustroj, asfaltiranje, varnostne ograje) v višini 56.701,04 evrov, davek na dodano vrednost pa bo Občina Rogatec zagotovila s prerazporeditvijo v proračunu za leto 2022, v višini 12.474,23 evrov.

V pripravi imamo sicer rebalans proračuna Občine Rogatec za leto 2022, v zvezi s katerim sejo planiramo v začetku meseca decembra, saj je potrebno predhodno uskladiti še nekaj odprtih zadev. Ker pa s sprejemom sklepa za uvrstitev novega projekta, glede na interes SiDG, ne moremo čakati, sklicujemo to dopisno sejo.

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Uvrstitev novega projekta »Ureditev ceste na Cerije« v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2022 – 2025 (gradivo I. del, II. del, III. del)

 

Morebitna vprašanja v zvezi s predlaganim dnevnim redom lahko člani občinskega sveta podate predlagatelju do srede, 24. novembra 2021, do 12.00 ure, na elektronski naslov: obcina@ rogatec.si ali na telefonsko številko: 03 812 10 00.

 

Prosimo, da izpolnjeno in podpisano glasovnico vrnete po e-pošti najkasneje do srede, 24. novembra  2021, do 15.00 ure.

Lep pozdrav,

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

ŽUPAN