5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 24. februarja 2014

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

 

 

Številka: 0070-0002/2014- 1

Datum: 21.02.2014

 

 

VABILO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 28/06, 50/10 in 56/11) in v skladu 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec

(Uradni list RS, št. 66/06-UPB1 in 50/10)

sklicujem

5. IZREDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 

Seja bo v ČETRTEK, 27. FEBRUARJA 2014, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec, 2. obravnava (GRADIVO: ObrazložitevOPNpriloga OPN)
  1. Razno

 

 Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

ŽUPAN