2. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Objavljeno: 25. avgusta 2016

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0004/2016-1

Datum: 24.8.2016

 

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec

(Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) sklicujem

  1. IZREDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 

Seja bo v TOREK, 30. AVGUSTA 2016, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

 

 Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Predloga sklepov o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2016 (gradivo priloženo)
  2. Predstavitev izgradnje MRP (merno regulacijske postaje) na slovenskem prenosnem omrežju in priključitev plinovodnega omrežja v občini Rogatec na slovensko plinovodno omrežje (gradivo priloženo)
  3. Razno

 Martin Mikolič, univ. dipl. inž.

ŽUPAN