1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 19. aprila 2019

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0004/2019-1
Datum: 19.4.2019

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) ter 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)

sklicujem
1. IZREDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v SREDO, 24. aprila 2019, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Mnenje k izbiri kandidata za ravnatelja VIZ OŠ Rogatec (gradivo priloženo)
2. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN