4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 28. avgusta 2020

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

 

Številka: 032-0017/2020-1

Datum: 27.8.2020

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) ter 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) sklicujem

4. IZREDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 

Seja bo v TOREK, 1. SEPTEMBRA 2020, ob 17.00 uri,

v dvorani Grajske pristave,

Pot k ribniku 4, Rogatec

 

 Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2020 (gradivo priloženo)
  2. Predlogi sklepov o imenovanju:
    1. članov Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec
    2. člana Sveta zavoda Celjske lekarne
    3. nadomestne članice Sveta Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
    4. nadomestne članice Sveta zavoda Knjižnice Rogaška Slatina       (gradivo priloženo)

  3. Razno

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.

ŽUPAN