5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 29. septembra 2020

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

 

Številka: 032-0018/2020-1

Datum: 28.9.2020

VABILO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) ter 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)

sklicujem

5. IZREDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 

Seja bo v ČETRTEK, 1. OKTOBRA 2020, ob 17.00 uri,

v dvorani Grajske pristave,

Pot k ribniku 4, Rogatec

 

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Uvrstitev novega projekta »Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje – Rogatec« v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 – 2023 ter predstavitev projekta s strani projektantskega podjetja (gradivo priloženo)
  2. Uvrstitev novega projekta »Obnovitvena dela ob zunanji schengenski meji – nadzor državne meje« v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 – 2023 (gradivo priloženo)
  3. Uskladitev Načrta razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 – 2023 z veljavnim proračunom Občine Rogatec za leto 2020, za projekt »Obnova Kulturnega doma Rogatec« (gradivo priloženo)
  4. Razno

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

ŽUPAN