6. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 24. avgusta 2018

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC 

Številka: 0070-0005/2018-1

Datum: 23.8.2018

 

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)

sklicujem

6. IZREDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 

Seja bo v TOREK, 28. AVGUSTA 2018, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

                                                          

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Predlog sklepov o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2018 (gradivo priloženo)
  2. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Rogatec (gradivo priloženo)
  3. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Rogatec (gradivo priloženo)
  4. Razno

 

Martin Mikolič
ŽUPAN