6. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 30. aprila 2014

 

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

 

Številka: 0070-0004/2014- 1

Datum: 29.04.2014 

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 28/06, 50/10 in 56/11) in v skladu 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec

(Uradni list RS, št. 66/06-UPB1 in 50/10)

sklicujem

6. IZREDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC 

Seja bo v PONEDELJEK, 5. MAJA 2014, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

                                              

Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Predlog mnenja k izbiri kandidata za ravnatelja VIZ OŠ Rogatec (gradivo priloženo)
  1. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)

     3. Razno

 

          Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

          ŽUPAN