7. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 14. maja 2022

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0011/2022-1

Datum: 13.5.2022

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) ter 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)

sklicujem

7. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC 

Seja bo v TOREK, 17. MAJA 2022, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec

 

 Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogatec, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
  2. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2022 (gradivo priloženo)
  3. Razno

 Martin Mikolič, univ. dipl. inž., ŽUPAN