7. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 28. avgusta 2014

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

 

 

Številka: 0070-0006/2014-1

Datum: 27.08.2014

 

VABILO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 28/06, 50/10 in 56/11) in v skladu 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec

(Uradni list RS, št. 66/06-UPB1, 50/10 in 51/14)

sklicujem

7. IZREDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 

Seja bo v PONEDELJEK, 1. SEPTEMBRA 2014, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

 

  1. Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 26.06.2014 (gradivo priloženo)

 

  1. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2014 (gradivo priloženo)

 

  1. Predlog uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Rogatec in Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (gradivo priloženo)

 

  1. Razno

 

 

    Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

    ŽUPAN