AKTIVACIJA CIVILNE ZAŠČITE OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 19. oktobra 2020

Na podlagi Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20) in sklepa o aktivaciji državnega in regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh je bil danes, dne 19.10.2020, aktiviran tudi Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Rogatec (ver 2.0) ter sklican štab Civilne zaščite občine Rogatec.

 

Kontaktni podatki štaba CZ  občine Rogatec so:

tel. št. 040 311 166 (Milan Galun, poveljnik Civilne zaščite) in

tel. št. 040 374 047 (Vili Bukšek, namestnik poveljnika Civilne zaščite)

ter el. naslov: cz@rogatec.si