Aktivnosti povezane s kakovostjo mobilnega signala v Občini Rogatec

Objavljeno: 13. februarja 2023

Občina Rogatec od meseca decembra 2022 skuša s pristojnimi službami ugotoviti vzrok poslabšanja kakovosti mobilnega signala na določenih obmejnih območjih v Občini Rogatec.

Meritve na terenu so na našo pobudo opravili telekomunikacijski operaterji  A1 Slovenija, Telekom Slovenija in Telemach.

Aktivno je pristopila tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, ki je prav tako na našo pobudo opravila potrebne meritve, ki potrjujejo, da je kvaliteta širokopasovne storitve na mobilnih prizemnih omrežij vseh operaterjev zelo slaba.

Ugotovljeno je bilo, da se mobilni signali na obmejnih področjih med državami motijo, saj se pri širokopasovnih storitvah ne uporabljajo več med državami dogovorjeni preferenčni kanali (kot pri tehnologiji 2G) in s tem žal ni preprečeno, da bi na meji dva ponudnika sosednjih držav uporabljala iste kanale.

Omeniti gre, da imajo težave z mobilnim signalom na obmejnih območjih tudi v sosednji občini Hum na Sutli.

Z vsemi potrebnimi aktivnostmi bomo nadaljevali, dokler se ne najde ustrezna rešitev.