ANKETA – dolgotrajna oskrba oseb nad 65 let v Rogatcu

Objavljeno: 23. junija 2020

Občina Rogatec je za potrebe analize trenutnega stanja v zvezi z dolgotrajno oskrbo občank in občanov, starih 65 in več let, pripravila kratek anketni vprašalnik. Anketa se izvaja s pomočjo članov Društva upokojencev Rogatec.

V teh dneh bodo na vsa gospodinjstva v Občini Rogatec, kjer prebivajo osebe rojene leta 1955 in prej, predstavniki Društva upokojencev Rogatec dostavili anketne vprašalnike ter jih po končanem anketiranju posredovali občinski upravi v obdelavo.

Vprašalniki so anonimni, se pravi niso opremljeni z imenom in priimkom anketiranca in bodo obravnavani na splošno po različnih kriterijih (starost anketiranca, spol anketiranca…).

Glede na to, da je v Občini Rogatec trenutno 598 oseb, ki bodo, oziroma so, v letu 2020 dopolnile 65 in več let, v občini pa razen »pomoči na domu« nimamo drugih oblik dolgotrajne oskrbe starejših in onemoglih, želimo pridobiti relevantne podatke o potrebah in željah starejše populacije v našem, pretežno podeželskem okolju.

 

Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 03 812 10 00 (Občina Rogatec).


Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

 

Anketa