ANKETA – dolgotrajna oskrba oseb nad 65 let v Rogatcu