ANKETA “Ven za zdravje”

Objavljeno: 21. aprila 2021

Na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije izvajajo raziskavo, s katero želijo ugotoviti, kakšne so navade in preference ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost. Raziskavo izvajajo v navezavi na program Ven za zdravje, v okviru katerega so bila podana priporočila za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev. Vsebino priporočil želijo nadgraditi, zato vas prosijo, da njim z odgovori na anketni vprašalnik pomagate čim bolje razumeti, kaj je v načrtovanju zunanjega prostora mest in naselij potrebno izboljšati za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Povezava do ankete: https://1ka.arnes.si/ven-za-zdravje.

Anketa je anonimna in namenjena starejšim od 15 let. Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 12 minut.