APEL VSEM, KI ŽELITE POMAGATI PRI ODPRAVLJANJU POSLEDIC POPLAV – UPORABITE SPLETNO APLIKACIJO POPLAVE2023

Objavljeno: 10. avgusta 2023

S strani Poveljnika Civilne zaščite za Notranjsko smo občine prejele poziv, da se vsi prostovoljci, ki želite pomagati, napotite k uporabi nacionalne aplikacije Poplave2023, kjer se sistematično in koordinirano nudi pomoč celotne države. S tem se zagotavlja sledljivost in varnost vseh prostovoljcev pri napotitvi. Stanje na poplavnih območjih je namreč še vedno omejeno glede dostopnosti in nevarnih okoliščin.

Ker je ponudb državljanov veliko, je smiselno, da se ves material, ponujena fizična pomoč in storitve zbirajo na enem mestu in se od tam razporejajo tja, kjer je to potrebno.

Povezava do aplikacije:  https://poplave2023.urszr.si/

Na vse prostovoljce in ostale, ki pomagate pri odpravljanju posledic in sanaciji po ujmi, apeliramo, da zaradi povečanega zdravstvenega tveganja, pri delu pazite na najvišjo možno stopnjo higiene (uporaba rokavic, zaščitnih mask pri prašenju suhega mulja, umivanje oz. razkuževanje rok).

Bodite previdni, poskrbite za svojo varnost in zdravje ter upoštevajte navodila intervencijskih služb na terenu!

Več informacij, ki jih vsakodnevno dopolnjujejo, je dostopnih na spletni strani www.gov.si/poplave

ZBIRANJE POMOČI PREK HUMANITARNIH ORGANIZACIJ

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenijo-prizadele-najhujse-poplave/zbiranje-pomoci-prek-humanitarnih-organizacij/