Arhiv zaključenih razpisov

Objavljeno: 31. decembra 2012

Javna dražba za prodajo nepremičnine

Stanovanje – Strmolska 6

Objava

Dražbena pravila


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za razpolaganje s stvarnim premoženjem

Objava


Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Rogatec v letu 2012

Razpis [DOC]

Obrazec – KMETOVALCI [DOC]

Obrazec – IZVAJALCI [DOC]

Obrazec – DRUŠTVA [DOC]


Razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2012

Razpis

Razpisna dokumentacija


Javni razpis za sofinanciranje izvajanja kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec v letu 2012

 

Razpis:  [PDF]  [DOC]

Razpisna dokumentacija:  [PDF]  [DOC]


Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja občine Rogatec v letu 2012

Razpis:  [PDF]  [DOC]

Razpisna dokumentacija:  [PDF]  [DOC]


Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov socialnih in humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec v letu 2012

Razpis:  [PDF]  [DOC]

Razpisna dokumentacija:
[PDF]
[DOC]


Javni razpis za sofinanciranje izvajanja športnih programov iz proračuna Občine Rogatec v letu 2012

Razpis:  [PDF]  [DOC]

Razpisna dokumentacija:  [PDF]  [DOC]


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice.

Objava


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za razpolaganje s stvarnim premoženjem

Objava


Razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2011

Razpis

Razpisna dokumentacija


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za razpolaganje s stvarnim premoženjem

Objava


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za razpolaganje s stvarnim premoženjem

Namera


Prednostna lista upravičencev do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem v občini Rogatec

Objava


Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Razpis


Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Razpis

Vloga


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za razpolaganje s stvarnim premoženjem.

Razpis


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za razpolaganje s stvarnim premoženjem

Razpis


Namera o ustanovitvi služnosti in javno zbiranje ponudb za postavitev sončne elektrarne na strehi Osnovne šole Rogatec in športne dvorane Rogatec

Razpisna dokumentacija


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo nepremičnin.

Razpis


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice.

Razpis


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice.

Razpis


Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Razpis


Razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2011

Razpis

Razpisna dokumentacija


Javni razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2011

Razpis


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo nepremičnin

Objava


Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Rogatec v letu 2011

RAZPIS

Prijavni obrazci:

NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ

NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

DRUŠTVA – ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU

IZVAJALCI IZOBRAŽEVANJ- ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU


Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Rogatec

RAZPIS

RAZPISNA DOKUMENTACIJA


Javni razpis za sofinanciranje izvajanja kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec v letu 2011

Razpis

Razpisna dokumentacija


Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja občine Rogatec v letu 2011

Razpis

Razpisna dokumentacija


Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov socialnih in humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec v letu 2011

Razpis

Razpisna dokumentacija


Javni razpis za sofinanciranje izvajanja športnih programov iz proračuna Občine Rogatec v letu 2011

Razpis

Razpisna dokumentacija


Javna dražba za prodajo nepremičnin

Dražba

Dražbena pravila


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za razpolaganje s stvarnim premoženjem.

Razpis


Javni razpis za delovno mesto direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec

Razpis


Javni razpis za subvencioniranje obnov objektov v trškem jedru Rogatec v letu 2011

Razpis

Razpisna dokumentacija


Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

> OBJAVA [PDF]


Javna dražba za oddajo nepremičnine v najem.

> OBJAVA [PDF]

> Dražbena pravila [PDF]


Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Rogatec v letu 2010

> RAZPIS (.doc)

Obrazci vloge:

> NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA (.doc)

> NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI (.doc)

> POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ (.doc)

> DRUŠTVA – ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU (.doc)

> IZOBRAŽEVANJE- ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU (.doc)


Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

> RAZPIS (.doc)


Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

> RAZPIS (.doc)

> Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (.doc)


Javna dražba za prodajo nepremičnin

> JAVNA DRAŽBA (.doc)

> DRAŽBENA PRAVILA (.doc)


Javni razpis za sofinanciranje izvajanja športnih programov iz proračuna Občine Rogatec v letu 2010

> RAZPIS (.doc)

> RAZPISNA DOKUMENTACIJA (.doc)


Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov socialnih in humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec v letu 2010

> RAZPIS (.doc)

> RAZPISNA DOKUMENTACIJA (.doc)


Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja občine Rogatec v letu 2010

> RAZPIS (.doc)

> RAZPISNA DOKUMENTACIJA (.doc)


Javni razpis za sofinanciranje izvajanja kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec v letu 2010

> RAZPIS (.doc)

> RAZPISNA DOKUMENTACIJA (.doc)


R A Z P I S za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2010.

> RAZPIS (.doc)

> RAZPISNA DOKUMENTACIJA (.doc)


Javni razpis za subvencioniranje obnov objektov v starem trškem jedru Rogatec v letu 2010

> RAZPISNA DOKUMENTACIJA(.doc)

> SKICA(.jpg)


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

> OBJAVA NAMERE(.doc)


Javna dražba za prodajo nepremičnin

> JAVNA DRAŽBA (.doc)

> DRAŽBENA PRAVILA (.doc)


Javni razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2010

> RAZPIS (.doc)


Javna dražba za prodajo nepremičnin

> Objava (.pdf)


Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

> Objava (.pdf)


Namera za oddajo v najem

> OBJAVA (.pdf)


Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin (stanovanja)

> OBJAVA (.pdf)


Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem

> Objava (.doc)


Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb


Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Razpis

Vloga


Javni razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2009

JAVNI RAZPIS O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE ROGATEC V LETU 2009


Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec v letu 2009

Javni razpis – KMETIJSTVO

OBRAZEC
VLOGE- 2009 -NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

OBRAZEC
VLOGE- 2009 -NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

OBRAZEC
VLOGE- 2009 -POMO&#268 ZA PLA&#268ILO ZAVAROVALNIH PREMIJ

OBRAZEC
VLOGE-KMETIJSTVO – 2009 – DRUŠTVA – ZAGOTAVLJANJE TEHNI&#268NE PODPORE
V KMETIJSTVU


JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2009

Razpis neposredne vzpodbude
Razpisna dokumentacija – PODJETNIŠTVO


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA IN OSTALIH DEJAVNOSTI PROMOVIRANJA OBČINE ROGATEC V LETU 2009

Javni razpis – TURIZEM
Razpisna dokumentacija – TURIZEM


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI IZ PRORAČUNA OBČINE ROGATEC V LETU 2009

Javni razpis – KULTURA
Razpisna dokumentacija – KULTURA


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IZ PRORAČUNA OBČINE ROGATEC V LETU 2009

Javni razpis – ŠPORT

Razpisna dokumentacija – ŠPORT


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNIH IN HUMANITARNIH DEJAVNOSTI IZ PRORAČUNA OBČINE ROGATEC V LETU 2009

Javni razpis – SOCIALA
Razpisna dokumentacija – SOCIALA


Javni razpis za subvencioniranje obnov objektov v starem trškem jedru Rogatec v letu 2009

Javni razpis za subvencioniranje obnov objektov v starem trškem jedru Rogatec v letu 2009

> Razpisna dokumentacija

> Priloga – prikaz območja


Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2009 “URESNIČI IDEJO”

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2009 “URESNIČI IDEJO” – prijava do 12.2.2009


JAVNI NATEČAJ

Javni natečaj – Svetovalec za splošne in pravne zadeve


R A Z P I S za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2008.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis


Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudbe

Razpis


Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Rogatec v letu 2008

Razpis

Obrazec
vloge: Zagotavljanje tehnicne podpore v kmetijstvu – sofinanciranje
programov društev

Obrazec
vloge: Zagotavljanje tehnicne podpore v kmetijstvu – izobraževanje
kmetov

Obrazec
vloge: Varstvo tradicionalnih krajin in stavb

Obrazec
vloge: Pomoc za placilo zavarovalnih premij

Obrazec
vloge: Pomoc za arondacijo- zaokrožitev zemljišè

Obrazec
vloge: Naložbe v opravljanje dopolnilne dejavnosti

Obrazec
vloge: Naložbe v kmetijska gospodarstva

 


JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNIH IN HUMANITARNIH DEJAVNOSTI IZ PRORAČUNA OBČINE ROGATEC V LETU 2008

Razpis

Vloga


JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA IN OSTALIH DEJAVNOSTI PROMOVIRANJA OBČINE ROGATEC V LETU 2008

Razpis

Vloga


JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI IZ PRORAČUNA OBČINE ROGATEC V LETU 2008

Razpis

Vloga


Javni razpis za sofinanciranje športnih programov iz proračuna Občine Rogatec v letu 2008

Razpis

Vloga


Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad v starem trškem jedru Rogatec v letu 2008

Razpisna
dokumentacija


RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2007

Razpis

Vloga


RAZPIS O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE ROGATEC V LETU 2007

Razpis


javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Rogatec v letu 2007

Razpis

Vloga za društva

Vloga za kmetije

Pravilnik


Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad v starem trškem jedru Rogatca

Razpis


POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje športnih programov in javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov

PODALJŠANJE ROKA ODDAJE VLOG


Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja občine Rogatec v letu 2007

Razpis


Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti iz proračuna občine Rogatec v letu 2007

Razpis


Javni razpis za sofinanciranje športnih programo viz proračuna občine Rogatec v letu 2007

Razpis


Javni razpis za sofinanciranje programov socialnih in humanitarnih dejavnosti iz proračuna občine Rogatec v letu 2007

Razpis


Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem


Javni razpis za sofinanciranje ukrepov na podro&#269ju kmetijstva v letu 2006

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov na podro&#269ju kmetijstva v letu 2006


Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Ob&#269ine Rogatec v letu 2006

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Ob&#269ine Rogatec v letu 2006


Javni razpis za sofinanciranje programov socialnih in humanitarnih dejavnosti iz proračuna Ob&#269ine Rogatec
v letu 2006

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnih in humanitarnih dejavnosti iz proračuna Ob&#269ine Rogatec
v letu 2006


Javni razpis za sofinanciranje športnih programov iz proračuna Občine Rogatec v letu 2006

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov iz proračuna Občine Rogatec v letu 2006


Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec v letu 2006

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec v letu 2006


Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec v letu 2005

> Razpis


Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec v letu 2005

> Razpis


Javni razpis za sofinanciranje programov socialnih in humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec v letu 2005

> Razpis


Javni razpis za sofinanciranje športnih programov iz prora&#269una Občine Rogatec v letu 2005

> Razpis


Javni razpis za sofinanciranje ukrepov na podro&#269ju kmetijstva v letu 2004

Razpis


Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s podro&#269ja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec v letu 2004

Razpis


Javni razpis za sofinanciranje športnih programov iz prora&#269una Občine Rogatec v letu 2004

Razpis


Javni razpis za sofinanciranje programov socialnih in humanitarnih dejavnosti iz prora&#269una Občine Rogatec v letu 2004

Razpis


Javni razpis za sofinanciranje programov društev na podro&#269ju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec v letu 2004

Razpis


Obvestilo o končanem natečajnem postopku

Obvestilo o končanem natečajnem postopku