Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Objavljeno: 6. junija 2024

Namera

OBRAZEC Priloga 1 (več ponudnikov)

OBRAZEC Priloga 1

V soboto, 25. 5. 2024, smo ob 9. uri na igrišču v Športnem parku Rogatec sprejeli slovensko baklo, ki te dni potuje po celi Sloveniji, nato pa se odpravi na OI v Pariz.
Utrinki sprejema na spodnjima povezavama. Hvala vsem sodelujočim za širjenje olimpijskega duha!
https://pariz2024.olympic.si/slovenska-bakla/pot/rogatec
https://www.youtube.com/watch?v=25RndmE4CPk

 

Slovenska bakla v teh dneh znova potuje po Sloveniji, nato pa se bo odpravila na olimpijske igre v Pariz.

Na njeni poti po Sloveniji jo bomo sprejeli tudi v Rogatcu:

to soboto, 25. 5. 2024, ob 9.00, v Športnem parku Rogatec.

Gostji sprejema bosta zlata olimpijka Urška Žolnir Jugovar in članica paraolimpijske ekipe v sedeči odbojki Jasmina Zbil.

Vabljeni, da skupaj sprejmemo in pospremimo slovensko baklo proti olimpijskim igram!

Letošnje potovanje bakle po Sloveniji lahko spremljate na:
https://pariz2024.olympic.si/slovenska-bakla/potovanje

Kako smo sprejeli slovensko baklo 10. 6. 2021 pa si lahko ogledate na naslednji povezavi, pod naslovom “Rogatec”:
https://bakla.olympic.si/fotoutrinki

Več o projektu: https://pariz2024.olympic.si/slovenska-bakla/o-slovenski-bakli

 

Občina Rogatec obvešča vsa kmetijska gospodarstva ter društva in ostale potencialne prijavitelje, da bo, v posledici novega pravilnika, katerega sprejem je vezan na predhodno izdajo mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec za leto 2024 objavljen kasneje, kot je bilo prvotno predvideno.

 

V ta namen apeliramo na kmetijska gospodarstva, da z naložbami, povezanimi s primarno kmetijsko proizvodnjo, v zvezi s katerimi načrtujejo pridobitev občinskih sredstev na osnovi navedenega razpisa, še nekoliko počakajo, saj je predpogoj za odobritev sofinanciranja iz tega naslova, da kmetijsko gospodarstvo pred oddajo vloge na razpis z aktivnostmi v zvezi z naložbo še ni pričelo.

 

Za dodatne informacije je na voljo ga. Simona Arzenšek, na tel. št. 03 812 10 25, po el. pošti simona.arzensek@rogatec.si oz. na sedežu občine, v pisarni št. 6.

Javno se razgrne elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi na parcelah št. 672/1-del, 671-del, 672/2-del, 672/3-del, 674/1-del, vse k.o. DONAČKA GORA
– 1175, številka elaborata LP —59/23, katerega je izdelal BTi d.o.o. ROGAŠKA SLATINA, pooblaščeni
urbanist PETER PLANINŠEK univ.dipl.inž.arh. (ZAPS 1905 PA PPN), skupaj s pobudo za izvedbo
postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občini Rogatec vložil pobudnik lokacijske preveritve.

Dokument iz prve točke bo s pripadajočo dokumentacijo od 16.05. 2024 do vključno 31.05.2024 javno
razgrnjen v prostorih Občine Rogatec in spletni strani občine Rogatec https://obcina.rogatec.si/.

V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost posreduje pripombe k razgrnjenim dokumentom
pisno na naslov Rogatec na elektronski naslov obcina@rogatec.si ali jih vpiše v knjigo pripomb na kraju
razgrnitve. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve to je 31.05.2024.

Občina Rogatec bo proučila pripombe in predloge javnosti, ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila
na spletni strani Občine Rogatec https://obcina.rogatec.si/ in poslala fizičnim oz. pravnim osebam, ki
bodo podale pripombe.

JAVNA RAZGRNITEV

Območje

Elaborat

JR in RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

POGOJI – PLAKATIRANJE

PRIJATELJSKO KOLESARJENJE PO DOLINI SOTLE