Obvestilo: občasna popolna pomična zapora LC 358023 Zg. Log – Hustič

Objavljeno: 17. avgusta 2023

Občina Rogatec obvešča udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje optičnega omrežja v Občini Rogatec, v času od 18.8.2023 do 28.8.2023, ob delavnikih, med 7. in 18. uro, občasna popolna pomična zapora:

 • javne kategorizirane občinske ceste LC 358023 Zg. Log – Hustič, v obsegu kot je označeno na skici. Obvoza ni.

Občasna popolna pomična zapora LC 358023 Zg. Log – Hustič

S strani Poveljnika Civilne zaščite za Notranjsko smo občine prejele poziv, da se vsi prostovoljci, ki želite pomagati, napotite k uporabi nacionalne aplikacije Poplave2023, kjer se sistematično in koordinirano nudi pomoč celotne države. S tem se zagotavlja sledljivost in varnost vseh prostovoljcev pri napotitvi. Stanje na poplavnih območjih je namreč še vedno omejeno glede dostopnosti in nevarnih okoliščin.

Ker je ponudb državljanov veliko, je smiselno, da se ves material, ponujena fizična pomoč in storitve zbirajo na enem mestu in se od tam razporejajo tja, kjer je to potrebno.

Povezava do aplikacije:  https://poplave2023.urszr.si/

Na vse prostovoljce in ostale, ki pomagate pri odpravljanju posledic in sanaciji po ujmi, apeliramo, da zaradi povečanega zdravstvenega tveganja, pri delu pazite na najvišjo možno stopnjo higiene (uporaba rokavic, zaščitnih mask pri prašenju suhega mulja, umivanje oz. razkuževanje rok).

Bodite previdni, poskrbite za svojo varnost in zdravje ter upoštevajte navodila intervencijskih služb na terenu!

Več informacij, ki jih vsakodnevno dopolnjujejo, je dostopnih na spletni strani www.gov.si/poplave

ZBIRANJE POMOČI PREK HUMANITARNIH ORGANIZACIJ

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenijo-prizadele-najhujse-poplave/zbiranje-pomoci-prek-humanitarnih-organizacij/

Občina Rogatec obvešča udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje optičnega omrežja v Občini Rogatec, v času od 9.8.2023 do 21.8.2023, ob delavnikih, med 7 in 18. uro, občasna popolna pomična zapora:

 • javne kategorizirane občinske ceste LC 358042 Zg. Log – Žahenberc, v obsegu kot je označeno na skici. Obvoz je možen po LC 358022 Log – Zg. Log.

(Ljubljana, 4. avgust 2023) Agencija za varnost prometa in Policija v ponedeljek, 7. avgusta 2023 začenjata tretjo letošnjo nacionalno preventivno akcijo »hitrost«, ki bo trajala do 13. avgusta in je evropsko usklajena. Po podatkih Evropske komisije približno 40–50 % voznikov v državah Evropske unije vozi hitreje od predpisane omejitve hitrosti, 10–20 % pa omejitev prekorači za več kot 10 km/h. Številni dejavniki, ki so povezani z objestno, tvegano in neprilagojeno vožnjo, povečajo nevarnost za nastanek prometne nesreče. Višje kot so hitrosti, praviloma težje so posledice prometnih nesreč. Zaradi neprilagojene hitrosti smo po trenutno veljavnih začasnih podatkih do konca julija letos zabeležili 1.900 prometnih nesreč, v enakem obdobju lani pa 1.840 (+3,3 %). V posledicah teh nesreč je umrlo 19 oseb (lani 18). Beležimo pa manj poškodovanih. Hudo poškodovanih je bilo 142 oseb (lani 202), lažje pa 938 (lani 948) oseb. Policija in Agencija izpostavljata, da je na slovenskih cestah v obdobju 2013-2022 zaradi neprilagojene hitrosti umrlo kar 38,5 % udeležencev v cestnem prometu. V času trajanja nacionalne preventivne akcije bodo policisti ob rednem delu nadzirali hitrost, prav tako pa bodo policijske uprave oz. policijske enote v tem času izvedle poostrene nadzore hitrosti na posameznih cestnih povezavah. V ta namen je Agencija zagotovila 1.200 kosov novega letaka Varno do cilja (V PRILOGI). Agencija za varnost prometa bo jeseni objavila nov javni poziv »Namestitev prikazovalnikov hitrosti “Vi vozite”«, v katerem bo občinam v brezplačen polletni najem podelila 15 prikazovalnikov hitrosti.

V.d. direktorja Agencije za varnost prometa mag. Simona Felser, je ob začetku tretje letošnje akcije izpostavila: »Pri smrtnih prometnih nesrečah je neprilagojena hitrost najpogostejši vzrok za njihov nastanek. Voznike pozivamo, naj vozijo zmerno in odgovorno, saj se objestna in agresivna vožnja vse prepogosto konča usodno. Globe so v takšnih primerih še najmilejša posledica, ki jo nosi povzročitelj

Robert Vehovec iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi je pozval k spoštovanju omejitev hitrosti, ki so postavljene z namenom: »Ne zaradi kazni, temveč zato, da bi varno prišli na cilj. Iskanje adrenalinskega užitka z ‘divjo’ vožnjo se lahko hitro sprevrže v nočno moro. Prav tako prepričanje, da si bomo s pritiskom na »gas« na cesti pridelali ‘časovni prihranek’. Ta je namreč celo na daljših razdaljah neznaten, tveganje pa strašansko. Ne uničite življenja sebi ali drugim zaradi tistih nekaj sekund. Življenje je vrednejše od tega

Največ povzročiteljev med mladimi

Otroci in mladostniki do 18. leta so do konca letošnjega julija povzročili 65 prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti, med 18. in 24. letom 399 prometnih nesreč, med 25. in 34. letom 380 prometnih nesreč, med 35. in 44. letom 299 prometnih nesreč, med 45. in 54. letom 279 prometnih nesreč, med 55. in 64. letom 217 prometnih nesreč, ter nad 65. letom 184 prometnih nesreč.

Starostni skupini od 18-24 let ter od 25-34 let sta najbolj rizični z vidika povzročitve prometne nesreče zaradi neprilagojene hitrosti. Povzročitelji iz navedenih skupin povzročijo največ prometnih nesreč tudi glede na podatke petletnih povprečij, saj so povzročili skoraj polovico (47,9 %) vseh prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti. To potrjuje dejstvo, da so mladi vozniki motornih vozil precej bolj rizični kot starejši vozniki motornih vozil, saj povzročijo približno 3,3 x več prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti klub dejstvu, da jih je številčno precej manj.

Z delavnicami Vozimo pametno Agencija za varnost prometa sicer mlade kontinuirano ozavešča, naj izključijo glavne dejavnike tveganja za nastanek prometnih nesreč, neprilagojeno hitrost, alkohol in mobilni telefon. Prav kombinacija teh treh dejavnikov je še posebej usodna.

Vse več kolesarjev v prometnih nesrečah zaradi neprilagojene hitrosti

Najpogostejši povzročitelj prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti je voznik osebnega avtomobila. V letošnjem letu je bilo zabeleženih 1.279 povzročiteljev voznikov osebnih avtomobilov. V obdobju zadnjih 5 let, je delež povzročiteljev voznikov osebnih avtomobilov v povprečju 73 %. Delež se v zadnjih letih  zmanjšuje – v letu 2018 je znašal 77 %, v lanskem letu 71 %, letos do konca julija pa 70,1 %.

Voznikom osebnih avtomobilov sledijo povzročitelji kolesarji in vozniki enoslednih motornih vozil. Kolesarji so letos povzročili 191 prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti, vozniki enoslednih motornih vozil pa 154 prometnih nesreč. Kolesarji so v letu 2018 povzročili 238 prometnih nesreč, lani že 412 prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti, delež se je povečal iz 7 % na 11 % v zadnjem 5-letnem obdobju, medtem ko delež pri voznikih enoslednih motornih vozil ostaja med 8 – 10 % (9 % v letu 2022). V letošnjem letu je bilo zaradi neprilagojene hitrosti največ umrlih med vozniki osebnega avtomobila (6), potnikov (5) in kolesarjev (4). V letu 2022 je bilo največ umrlih zaradi neprilagojene hitrosti med vozniki enoslednih motornih vozil (6 umrlih) in kolesarjev (5 umrlih)

Hitrost in alkohol usodna

Vožnja pod vplivom alkohola in neprilagojena hitrost sta pri prometnih nesrečah pogosto povezana in tudi z najbolj usodnimi posledicami. V letošnjem letu se je od 762 prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci, 300 pripetilo zaradi neprilagojene hitrosti, od teh so bile štiri smrtne prometne nesreče, še opozarjata Agencija za varnost prometa in Policija.

Največ prometnih nesreč na cestah v naselju

Največ prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti je zabeleženih na cestah v naselju z in brez uličnega sistema. V prvi polovici leta 2023 jih je bilo kar 850. V obdobju zadnjih 5 let je bilo na omenjenih cestah zabeleženih 53 % vseh prometnih nesreč, sledijo pa regionalne ceste z 19 % in avtoceste ter hitre ceste s 14 %. Na tem mestu Agencija in Policija ponovno pozivata k največji možni meri previdnosti v okolici prehodov za pešce, domov za starejše, vrtcev in že čez mesec dni tudi šol. Trk avtomobila pri hitrosti 50 km/h v pešca je namreč enak padcu z višine skoraj 10 metrov, možnost preživetja pa je le še polovična.

 

Priloga 1: PREGLED STANJA VARNOSTI CESTNEGA PROMETA – VZROK PROMETNIH NESREČ »NEPRILAGOJENA HITROST« V OBDOBJU 2019 – 2023 (januar-junij)

Priloga 2: Letak Varno do cilja

 

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Razvojne agencije Sotla [PDF]

Na podlagi 32., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 71/09, 4/11, 59/14 in 58/23) in 31. člena Statuta Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 50/10 in 32/11) Svet zavoda objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

DIREKTOR RA
(m/ž)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • izkušnje na področju vodenja, na področju lokalnega in regionalnega razvoja, razvoja podjetništva ter na področju vodenja projektov,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • aktivno znanje slovenskega jezika in znanje dveh tujih jezikov (od tega aktivno en svetovni jezik).

Kandidat mora k prijavi predložiti dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, svoj življenjepis in program razvoja dejavnosti zavoda ter ukrepe za dosego programskih ciljev v mandatnem obdobju.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • predstavlja in zastopa zavod,
 • predlaga svetu zavoda poslovno politiko, načrt dela in finančni načrt zavoda,
 • pripravlja program dela in načrt razvoja zavoda,
 • predlaga svetu zavoda spremembe in dopolnitve statuta,
 • skrbi za sodelovanje zavoda z uporabniki in ustanoviteljem,
 • predlaga sklic sej sveta zavoda,
 • pripravlja gradiva in sodeluje na sejah sveta zavoda,
 • pripravlja predloge pravnih aktov in jih posreduje v sprejem svetu zavoda,
 • sprejme akte zavoda, za katere ni določena pristojnost sveta zavoda,
 • sodeluje pri delu sveta zavoda ter programskega sveta zavoda in drugih organov in teles zavoda,
 • skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizacijami v državi in tujini,
 • sprejema sistemizacijo delovnih mest,
 • odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja uslužbencem zavoda in o disciplinski odgovornosti delavcev,

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@rasotla.si , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Upoštevane bodo samo pravočasne in popolne prijave.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri Aniti Čebular na telefonski številki 03/817 18 67 ali na elektronskem naslovu anita.cebular@rasotla.si .
V javnem razpisu o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Predsednica sveta zavoda
Mag. Suzana Likar

Besedilo poziva: POZIV – SPV in SOSVET

Obrazec SPV: Obrazec – SPV

Obrazec SOSVET: Obrazec – SOSVET

Občina Rogatec ima Občinsko volilno komisijo, kot samostojni občinski organ, ki v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Besedilo poziva: POZIV – za imenovanje ObVK

Obrazec: Obrazec – SPV Obrazec – ObVK (2x)

Občina Rogatec obvešča udeležence v prometu, da bo zaradi sanacijskih del na vozišču javne kategorizirane občinske ceste JP 858301 Artič, od stac. 100m dalje, jutri 27.06.2023 od 9.00 do 17.00 ure popolna zapora le-te.

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Rogatec

 

PREDČASNO GLASOVANJE

Občinska volilna komisija Občine Rogatec obvešča, da bo predčasno glasovanje za župana, člane občinskega sveta in člane krajevnih skupnosti, potekalo v sredo, 16. novembra 2022 in v četrtek, 17. novembra 2022, med 7.00 in 19. uro, v sejni sobi Občine Rogatec.

 

JAVNA OBJAVA POTRJENIH KANDIDATUR ZA ŽUPANA, LIST KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET IN KANDIDATUR ZA SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Glasovanje na domu:

Volivke in volivci (v nadaljnjem besedilu: volivci), ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, lahko najpozneje do srede, 16. novembra 2022 sporočijo občinski volilni komisiji (v nadaljevanju: ObVK), da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo. Na enak način lahko glasujejo volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Obrazec glasovanje na domu

Glasovanje po pošti:

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in invalidi, lahko najkasneje do srede, 9. novembra 2022 sporočijo ObVK, da želijo glasovati po pošti.

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo ObVK v prej omenjenem roku in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Na enak način lahko glasujejo volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Volivci, ki jim je bila po sredi, 9. novembra 2022, nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo ObvK najpozneje do 14. novembra 2022 in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo). Na enak način lahko glasujejo tudi volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najkasneje 5 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Obrazec glasovanje po posti

KANDIDATI ZA ŽUPANA, OBČINSKI SVET IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

OBRAZCI – KRAJEVNE SKUPNOSTI

Če vlaga kandidaturo SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

KS-1 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Rogatec

KS-1 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Donačka Gora

KS-1 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Dobovec

KS-3 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo

Če vlaga kandidaturo POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

KS-2 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Rogatec

KS-2 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Donačka Gora

KS-2 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Dobovec

KS-3 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo

KS-4 Zapisnik o delu politične stranke, ki je določila kandidate/kandidatke za volitve v svet krajevne skupnosti

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov- kandidaturo za volitve

 

OBRAZCI – OBČINSKI SVET

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

LV-7 Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-8 Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta

LV-11 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

LV-7 Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-8 Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta

 

OBRAZCI – ŽUPAN
Če kandidaturo za župana vlaga POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

LV-4 Kandidatura za župana

LV-5 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana

LV-9 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve

Če kandidaturo za župana vlaga SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

LV-4 Kandidatura za župana

LLV-5 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana

 

OBRAZCI/ INSTRUKTIVNI OBRAZCI

LV-1 – Podpora kandidaturi za župana

LV-2 – Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-3- OBVESTILO o organizatorju volilne kampanje

 

PREDPISI

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za volilno kampanjo

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rogatec

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti  na območju Občine Rogatec

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve  članov Občinskega sveta Občine Rogatec

Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

 

VOLILNA OPRAVILA IN ROKI

Kvote obeh spolov pri kandidiranju

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov – USMERITVE

Rokovnik volilnih opravil za lokalne volitve 2022

POZIV za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2022

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Rogatec o potrebnem številu podpisov volivcev, ki določi listo kandidatov za člane občinskega sveta in kandidata za župana

Sklep o določitvi volišč v Občini Rogatec za volitve župana, članov Občinskega sveta in članov sveta KS na območju Občine Rogatec, ki bodo 20. novembra 2022

 

Občinska volilna komisija Občine Rogatec

 • Naslov občinske volilne komisijeObčinska volilna komisija Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
 • Telefon:03 812 10 02 (Maja Kampoš Čuček, tajnica občinske volilne komisije)
 • Elektronski naslov:maja.kampos@rogatec.si

 

Občina Rogatec obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi izvajanja vzdrževalnih del na lokalni cesti Log – Hustič, od odcepa ceste JP859481-Most Glažuta  do odcepa ceste JP858361-Kobale, dne 11.8.2022 od 6.00-15.00 ure popolna zapora ceste. Obvoz je urejen po cesti JP 858371-Cerije ter GC Cerije ( Novak).

Prosimo za razumevanje!