BREZPLAČNA PSIHOSOCIALNA POMOČ

Objavljeno: 2. novembra 2020

Določena mera strahu in tesnobe je v času epidemije običajna. Ustrezno pomoč pa je treba poiskati, če smo zelo prestrašeni in tesnobni ter tega ne zmoremo uravnavati sami, težko kontroliramo svoje impulze in vedenje, posegamo po psihoaktivnih substancah ali se srečujemo s konflikti v družinskih in partnerskih odnosih.

Brezplačno prihosocialno pomoč nudijo v zdravstvenem domu in centru za socialno delo.

 

ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH

Telefon: 041 849 091 (od ponedeljka do petka med 7. in 11. uro) ali po elektronski pošti na: simona.dijak@zd-smarje.si ali mojca.ferlic-golob@zd-smarje.si.

Ta telefonska številka NI namenjena podajanju zdravstvenih nasvetov, temveč nudenju psihosocialne pomoči.

Telefonski pogovor je namenjen krajšim razbremenilnim pogovorom pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze in drugih čustvenih stanj.
Namenjen je podpori:
– obolelim in svojcem oseb s koronavirusom
– ob izgubi bližnjega zaradi koronavirusa
– ob pojavljanju stisk povezanih z epidemijo
– ob soočanju z izzivi pri vzgoji v času epidemije
– ob konfliktih v družinskih in partnerskih odnosih.

 

CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠMARJE PRI JELŠAH

Občani lahko pokličejo v poslovnem času na telefonsko številko 03/ 81 81 650:
– ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 15.00
– sreda od 8.00 do 17.00
– petek od 8.00 do 13.00.
Psihosocialno pomoč izvajajo tudi na telefonski številki 031 381 978.

 

Občani lahko dobijo psihosocialno pomoč, ki obsega razbremenilne pogovore, svetovanje, krepitev moči, opolnomočenje, zagovorništvo, pogovore, ki so usmerjeni v preprečevanje socialne izključnosti in podobno.

V okviru prve socialne pomoči nudijo informacije o oblikah pomoči v regiji, na centru za socialno delo in v drugih organizacijah, kot so pomoč starim, materialne pomoči, informacije o pomoči ljudem v stisk.