Brezplačna Zelena svetovalnica v podporo pri pravnih vprašanjih varstva okolja in urejanja prostora za vsakogar

Objavljeno: 21. januarja 2019

V okviru projekta Zagovorniki okolja, ki ga izvajata Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in IPoP – Inštitut za politike prostora, je vzpostavljena Zelena svetovalnica – neodvisna pravna svetovalnica za vprašanja s področja varstva okolja ter urejanja prostora.

Zelena svetovalnica je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam ter nevladnim organizacijam. Brezplačna Zelena svetovalnica bo vsem, ki se angažirajo na področju varstva okolja, pomagala s konkretnimi napotki pri reševanju njihovih problemov in vprašanj. Na prenovljeni spletni strani Zagovornikov okolja (podstran Postopki) so vsem zainteresiranim na poljuden način sistemi varstva okolja, narave in prostora, postopki, v katerih lahko javnost sodeluje in pravna sredstva, ki jih lahko uporabljajo nevladne organizacije, civilne iniciative in prizadeti posamezniki, Berilo za trajnostni razvoj pa je namenjeno boljšemu trajnostno naravnanemu sodelovanju pri urejanju prostora.

Namen približanja ureditve varstva okolja in prostora ter zelene svetovalnice je povečati znanje vsem, ki se aktivno ukvarjajo z varstvom okolja, da bodo lahko konstruktivno in učinkovito sodelovali pri sprejemanju okoljskih in prostorskih odločitev ter pravilno in argumentirano uporabljali pravna sredstva, ki so jim na voljo za uveljavljanje pravice do zdravega življenjskega okolja. Varstvo narave in urejanje prostora se v praksi odvija v lokalnem okolju. V procese so vključeni številni deležniki ter širša javnost. Slednja zaradi kompleksnosti ureditve varstva okolja in urejanja prostora težko tvorno in učinkovito sodeluje, zato prihaja do številnih konfliktov v prostoru. Udeleženci postopkov, ki bodo bolj opremljeni z znanjem, bodo lahko bolj argumentirano in učinkovito ter pravočasno uveljavljali varstvo pravice do zdravega življenjskega okolja v dobro širše skupnosti in bodočih generacij.

Zelena svetovalnica je vzpostavljena v okviru mreže Zagovornikov okolja – neformalne mreže pravnic in pravnikov, ki v sodelovanju z naravoslovnimi strokovnjaki združujejo svoje znanje za učinkovito pravno varstvo okolja, narave ter prostora v skupno rabo. Mreža deluje pod okriljem Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, ki ima status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja. Delovanje mreže je namenjeno predvsem podpori nevladnih organizacij s področja varstva okolja in urejanja prostora.

 

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Legal-Informational Centre for NGOs, Slovenia
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija/Slovenia
Tel.:+386 1 521 18 88; +386 51 681 181