Brezplačno izobraževanje: Sodobne oblike nakupa/prodaje – IKT naprave