Aktualno

Nahajate se tukaj:

Razvoj »zelenega« turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega

  Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj   Naziv projekta: »RAZVOJ »ZELENEGA« TURIZMA NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA« Akronim projekta: “KUL-EXPERIENCE”   Projekt odobren na 1. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega…

Podrobno

OBVESTILO: 21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

OBČINSKI SVET OBČINE ROGATEC Številka: 0070-0004/2018-1 Datum: 27.6.2018 VABILO Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), po pooblastilu župana Martina Mikoliča, št. 030-0002/2018 z dne 22.6.2018 sklicujem 21. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC Seja…

Podrobno

NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKE SANACIJE V TURIZMU NA OBMEJNIH PODROČJIH (JR turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih)

  V petek je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo objavljen razpis za NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKE SANACIJE V TURIZMU NA OBMEJNIH PODROČJIH (JR turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih). Namen: je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo…

Podrobno

OBVESTILO OBČANOM o zbiranju vlog škode nastale na stvareh zaradi posledic močnega neurja s poplavami 8. junija 2018

Na osnovi Sklepa o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s poplavami in točo 8. junija 2018, ki je bil posredovan s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, vas obveščamo, da Občina Rogatec začenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi močnega neurja s poplavami  8. junija 2018 na poškodovanih…

Podrobno