Javna naročila

Nahajate se tukaj:

Javno naročilo – Postajališče za avtodome Rogatec – objava 16.5.2018

Razpisna dokumentacija Občina Rogatec_ESPD Predračun-popis del   Projekt PZI vsebuje načrte: Gradbene konstrukcije Tehnično poročilo.pdf Načrt gradbenih konstrukcij.pdf Skica 1.pdf Skica 2.pdf Skica 2a.pdf Skica 3.pdf Skica 4.pdf Skica 5 in 6.pdf Sikica 7 in 8.pdf Skica 9 in 10.pdf Skica 11, 12 in 13.pdf Elektroinstalacije Načrt elektro instalacij in električne opreme.pdf Strojne instalacije Načrt…

Podrobno

Javno naročilo: »Postajališče za avtodome Rogatec« – zaključeno

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Projekt PZI vsebuje načrte: Gradbene konstrukcije Tehnično poročilo.pdf Načrt gradbenih konstrukcij.pdf Skica 1.pdf Skica 2.pdf Skica 2a.pdf Skica 3.pdf Skica 4.pdf Skica 5 in 6.pdf Sikica 7 in 8.pdf Skica 9 in 10.pdf Skica 11, 12 in 13.pdf Elektroinstalacije Načrt elektro instalacij in električne opreme.pdf Strojne instalacije Načrt strojnih instalacij in strojne opreme.pdf…

Podrobno

Javno naročilo: »Prenova kuhinje – OŠ Rogatec«

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PZI, št. A 131/1, november 2016, katero je izdelalo podjetje Modular arhitekti d.o.o., Grudnovo nabrežje 23, Ljubljana:  1 – načrt arhitekture 4.1 – načrt elektro instalacij 4.2 – načrt NN priključka 5.1 – načrt strojnih instalacij 7.1 – načrt tehnologije Popisi del vključujejo naslednje excelove dokumente: – 1-prenova kuhinje OŠ Rogatec_popis GO del…

Podrobno

Javno naročilo: Izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – objava 23.3.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA – podaljšanje rokov – objava 4.4.2017 Občina Rogatec_ESPD VRTEC ROGATEC GRADBENA FIZIKA-PHPP   PZI: 0-Vodilna mapa 1-Načrt arhitekture 2 Načrt krajinske arhitekture 3.1-Načrt konstrukcij 3.2- Načrt zunanje ureditve 4.1-Načrt elektro instalacij 4.2.-NN priključek 5.1-Načrt strojnih instalacij 5.2-Načrt vodovodnega priključka 5.3-Načrt plinskega priključka 6-TK priključek 7-Tehnološki načrt kuhinje E1-Študija požarne varnosti…

Podrobno