Javna naročila

Nahajate se tukaj:

Javno naročilo: »Postajališče za avtodome Rogatec« – zaključeno

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Projekt PZI vsebuje načrte: Gradbene konstrukcije Tehnično poročilo.pdf Načrt gradbenih konstrukcij.pdf Skica 1.pdf Skica 2.pdf Skica 2a.pdf Skica 3.pdf Skica 4.pdf Skica 5 in 6.pdf Sikica 7 in 8.pdf Skica 9 in 10.pdf Skica 11, 12 in 13.pdf Elektroinstalacije Načrt elektro instalacij in električne opreme.pdf Strojne instalacije Načrt strojnih instalacij in strojne opreme.pdf…

Podrobno

Javno naročilo: »Prenova kuhinje – OŠ Rogatec«

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PZI, št. A 131/1, november 2016, katero je izdelalo podjetje Modular arhitekti d.o.o., Grudnovo nabrežje 23, Ljubljana:  1 – načrt arhitekture 4.1 – načrt elektro instalacij 4.2 – načrt NN priključka 5.1 – načrt strojnih instalacij 7.1 – načrt tehnologije Popisi del vključujejo naslednje excelove dokumente: – 1-prenova kuhinje OŠ Rogatec_popis GO del…

Podrobno

Javno naročilo: Izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – objava 23.3.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA – podaljšanje rokov – objava 4.4.2017 Občina Rogatec_ESPD VRTEC ROGATEC GRADBENA FIZIKA-PHPP   PZI: 0-Vodilna mapa 1-Načrt arhitekture 2 Načrt krajinske arhitekture 3.1-Načrt konstrukcij 3.2- Načrt zunanje ureditve 4.1-Načrt elektro instalacij 4.2.-NN priključek 5.1-Načrt strojnih instalacij 5.2-Načrt vodovodnega priključka 5.3-Načrt plinskega priključka 6-TK priključek 7-Tehnološki načrt kuhinje E1-Študija požarne varnosti…

Podrobno

NOVO JAVNO NAROČILO: Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov Trlično 1 v km 27+247 in Trlično 2 v km 27+460 na regionalni železniški progi Rogatec-Grobelno in gradnja nove povezovalne ceste do priključka na državno cesto G2-107

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Popis del Tehnično poročilo Postopek menjave pragov Detajl varnostne ograje   Fotografija betonskega kompostnika 01_02_Situacija ureditve 03_04_Komunalna situacija 05_06_Zakoličba 07_08_Situacija odvodnjavanja 09_10_Situacija vodovoda 11_Vzdolžni profil ceste 12_Vzdolžni profil vodovoda 13_Karakteristični prečni prerez 1 14_Karakteristični prečni prerez 2 15_Prečni profili P1_P8 1 6_Prečni profili P9_P16 17_Prečni profili P17_P24 18_Prečni profili P25_P31 19_24_Detajli 25_Armaturni načrt…

Podrobno

Ustavljen postopek: Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov Trlično 1 v km 27+247 in Trlično 2 v km 27+460 na regionalni železniški progi Rogatec-Grobelno in gradnja nove povezovalne ceste do priključka na državno cesto G2-107

Obvestilo! Naročnik je na portalu javnih naročil, obvestilo št.  JN004992/2016-X01, z dne 12.9.2016 ustavil postopek javnega naročanja, skladno z 90. členom ZJN-3, zaradi ugotovljenih napak v popisu del. Objavljen bo novi postopek.   RAZPISNA DOKUMENTACIJA – pdf RAZPISNA DOKUMENTACIJA – word OSNUTEK POGODBE – POPRAVEK DNE 1.9.2016  (27. člen osnutka pogodbe je dopolnjen, glede na zahteve …

Podrobno