Javni razpisi

Nahajate se tukaj:

POPRAVEK Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Številka: 3522-0002/2013 Datum: 14.01.2014 Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtl, 57/08, 90/09 – Odl.US, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – Odl. US, 87/1, 40/12 – ZUJF) Občina Rogatec objavlja Popravek Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem V besedilu Javnega razpisa…

Podrobno