Javni razpisi

Nahajate se tukaj:

RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2019

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja, v obliki nepovratne finančne pomoči (subvencije), so namenjena za delno kritje stroškov dela za samozaposlitev in zaposlitev brezposelnih oseb. Za sredstva lahko zaprosijo: – majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem dejavnosti v občini Rogatec, – fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v…

Podrobno