Javni razpisi

Nahajate se tukaj:

RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2017

Občina Rogatec objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanja zaposlovanja za leto 2017. Rok za prijavo je do porabe sredstev oz. najkasneje do 27. oktobra 2017.

Pogoj za pridobitev subvencije je samozaposlitev/zaposlitev brezposelne osebe za najmanj 3 leta. V nasprotnem mora prejemnik subvencijo vrniti.

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Komisija – sklep

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2017

JAVNI RAZPIS 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK) 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK) 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK) 3. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK) 4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter…

Podrobno