Zaključeni razpisi/dražbe/namere

Nahajate se tukaj:

RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2019

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja, v obliki nepovratne finančne pomoči (subvencije), so namenjena za delno kritje stroškov dela za samozaposlitev in zaposlitev brezposelnih oseb. Za sredstva lahko zaprosijo: – majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem dejavnosti v občini Rogatec, – fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v…

Podrobno

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2019

JAVNI RAZPIS 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK) 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK) Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK) Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK) Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko…

Podrobno