Zaključeni razpisi/dražbe/namere

Nahajate se tukaj:

RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2016

Občina Rogatec objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanja zaposlovanja za leto 2016. Rok za prijavo je do porabe sredstev oz. najkasneje do 28. oktobra 2016.

Pogoj za pridobitev subvencije je samozaposlitev/zaposlitev brezposelne osebe za najmanj 3 leta, v nasprotnem mora prejemnik subvencijo vrniti.

 

JAVNI RAZPIS

Razpisna dokumentacija

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2016

JAVNI RAZPIS 1.1.Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (OBRAZEC) 1.2.Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (OBRAZEC) 2.Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (OBRAZEC) 3.Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (OBRAZEC) 4.Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis (OBRAZEC) 5.Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju…

Podrobno