NASLOVNICA Javni razpisi in naročila

Nahajate se tukaj:

Javno naročilo: Gasilski dom Rogatec

Detajli križanj – objavljeno 12.8.2020   RAZPISNA DOKUMENTACIJA Občina Rogatec_ESPD   POPISI DEL Predračun- popis del gradbeno-obrtniška dela Predračun-popis del gasilski dom elektro instalacije Predračun-popis del gasilski dom strojne instalacije Predračun-popis del gasilski dom zunanja ureditev     Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI), ki jo je pripravilo podjetje BTI d.o.o., Strma cesta 1a, 3250…

Podrobno

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2020

JAVNI RAZPIS 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK) 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK) 2.Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK) 3.Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK) 4.Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko…

Podrobno

RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2020

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja, v obliki nepovratne finančne pomoči (subvencije), so namenjena za delno kritje stroškov dela za samozaposlitev in zaposlitev brezposelnih oseb. Za sredstva lahko zaprosijo: – majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem dejavnosti v občini Rogatec, – fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v…

Podrobno