NASLOVNICA Javni razpisi in naročila

Nahajate se tukaj:

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2020

JAVNI RAZPIS 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK) 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK) 2.Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK) 3.Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK) 4.Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko…

Podrobno

RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2020

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja, v obliki nepovratne finančne pomoči (subvencije), so namenjena za delno kritje stroškov dela za samozaposlitev in zaposlitev brezposelnih oseb. Za sredstva lahko zaprosijo: – majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem dejavnosti v občini Rogatec, – fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v…

Podrobno

Javno naročilo: Izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu z rekonstrukcijo kuhinje v osnovni šoli

  Vrtec rogatec PZI 5.1 oprema 200 sencilo   Razpisna dokumentacija ObcinaRogatec_ESPD     Naročnik je pri pogoju reference za Sklop 2: Obnova kuhinje v OŠ Rogatec dopolnil referenco: Popravek dokumentacije – referenca Sklop 2 Nov obrazec reference – Sklop 1 in sklop 2   PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN POPISI DEL:   Projektna dokumentacija Sklop 1:…

Podrobno