Obvestila za javnost

Nahajate se tukaj:

OBVESTILO Inštituta za kontrolo in certificiranje UM – pridobitev certifikata za ekološko kmetovanje

Kmetije, ki se odločajo za ekološki način kmetovanja, pridelave kmetijskih pridelkov in izdelave ekoloških proizvodov, se lahko vključijo v ekološko  kontrolo. Inštitut  za  kontrolo  in certifikacijo UM obvešča vse zainteresirane kmetovalce, ki bi želeli vstopiti  v  ekološko kontrolo, da izvajajo tudi preglede kmetijskih gospodarstev, kateri pa so za kmetijska gospodarstva, ki se želijo vključiti v…

Podrobno

PRAVICE IN OBVEZNOSTI LASTNIKOV PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ OB VODOTOKIH 2.REDA

PRAVICE IN OBVEZNOSTI LASTNIKOV PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ OB VODOTOKIH 2.REDA, TO JE VSEH POTOKIH NA OBMOČJU ODDELKA SAVINJE, Z IZJEMO SAVINJE, SOTLE IN PAKE   Veza: Obvestilo Ministrstva za okolje, Agencije RS za okolje, Oddelek območja Savinje, št. 35500-748/2014 z dne 15.10.2014 Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč, to je zemljišč, ki mejijo na vodotoke 2. reda,…

Podrobno

Obvestilo – dimnikarske storitve na območju občine Rogatec

S strani Ministrstva za okolje smo bili obveščeni, da je koncesionar na dimnikarskem območju Rogatec, Dimnikarstvo Stjepan Brezak s.p., Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvestil o prekinitvi opravljanja dimnikarske dejavnosti z dnem 30.4.2014. Ministrstvo je pripravilo razpisno dokumentacijo in besedilo javnega razpisa za izbiro novega koncesionarja. Javni razpis bo predvidoma objavljen v mesecu juliju. Uporabnikom dimnikarskih storitev…

Podrobno

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

OBČINSKI SVET OBČINE ROGATEC   Številka: 0070-0005/2014-1 Datum: 18.06.2014 VABILO  Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-uradno prečiščeno besedilo in 50/10) sklicujem 21. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC   Seja…

Podrobno

JAVNA PREDSTAVITEV IDEJNE ZASNOVE UREDITVE TRŠKEGA JEDRA

Uprava Občine Rogatec vas vljudno vabi na JAVNO PREDSTAVITEV IDEJNE ZASNOVE UREDITVE TRŠKEGA JEDRA kdaj: sreda, 11. junij 2014 ob 16.30 uri kje: sejna soba Grajske pristave (sedež Občine Rogatec)   Na javni predstavitvi idejne zasnove ureditve ožjega in širšega območja trškega jedra bo poleg občinske uprave sodelovalo tudi projektantsko podjetje API arhitekti d.o.o. iz…

Podrobno