Obvestila za javnost

Nahajate se tukaj:

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

OBČINSKI SVET OBČINE ROGATEC Številka: 0070-0002/2018-1 Datum: 4.4.2018 VABILO Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo), sklicujem 19. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC Seja bo v…

Podrobno

Za varno uporabo kurilnih naprav je odgovoren uporabnik

Za varno uporabo kurilnih naprav je odgovoren uporabnik

 

Članki v raznih časopisih glede varne uporabe kurilnih naprav:

https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/03/05/230ea406-ad1c-37e3-be78-e42fa27187fb&language=sl&topicGroupId=e40ef750-cc1f-3a3b-97b9-5a520902d750&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated

https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/03/05/ac4f4f30-c961-31c0-820f-bf19b7bf8bd0&language=sl&topicGroupId=e40ef750-cc1f-3a3b-97b9-5a520902d750&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated

https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/03/05/1aeb029f-a1b3-3620-9e03-9135272e543d&language=sl&topicGroupId=e40ef750-cc1f-3a3b-97b9-5a520902d750&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated

https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/03/05/90f15f78-b4b5-4cf0-8bc2-86f61a87de74&language=sl&topicGroupId=e40ef750-cc1f-3a3b-97b9-5a520902d750&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated

https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/03/06/881f2b4f-5c02-400c-8f14-49d2328e300e&language=sl&topicGroupId=e40ef750-cc1f-3a3b-97b9-5a520902d750&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated

https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/03/06/77958ebf-0a66-4999-a611-5364590ec7f7&language=sl&topicGroupId=e40ef750-cc1f-3a3b-97b9-5a520902d750&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated

https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/03/06/6fb55c7e-48af-431b-9ba7-cbf8857eb0f5&language=sl&topicGroupId=e40ef750-cc1f-3a3b-97b9-5a520902d750&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated

https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/03/05/d16f7ab1-59fa-4c32-b948-6c0d772c4307&language=sl&topicGroupId=e40ef750-cc1f-3a3b-97b9-5a520902d750&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated

https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/03/06/ae694c22-f4a9-40aa-aec8-6f76655d7517&language=sl&topicGroupId=e40ef750-cc1f-3a3b-97b9-5a520902d750&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated

https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/03/05/3549a3bc-5335-480f-beba-b52e1d214d2c&language=sl&topicGroupId=e40ef750-cc1f-3a3b-97b9-5a520902d750&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated

https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/03/05/87c1f279-da54-4808-a92d-65ecfbe826fd&language=sl&topicGroupId=e40ef750-cc1f-3a3b-97b9-5a520902d750&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated

https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/03/05/412d06ae-d2a9-4ac2-89d0-9c24d28bb755&language=sl&topicGroupId=e40ef750-cc1f-3a3b-97b9-5a520902d750&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated

https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/03/06/d029f125-ffa6-4346-99b2-14c51f1cff35&language=sl&topicGroupId=e40ef750-cc1f-3a3b-97b9-5a520902d750&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated

https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/03/05/5e4d9451-1c43-33e6-9709-68f41715d555&language=sl&topicGroupId=e40ef750-cc1f-3a3b-97b9-5a520902d750&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated