Uncategorized

Nahajate se tukaj:

Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih

*Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj   Naziv projekta: »UREDITEV ŠPORTNO REKREACIJSKIH POVRŠIN V URBANIH SREDIŠČIH« Akronim projekta: “ŠPORT JE IN”   Projekt odobren na 1. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega…

Podrobno

Projekti Občine Rogatec, ki so bili sofinancirani s sredstvi EU, v obdobju od 2007-2015

Občina Rogatec je že v letu 2005 prejela prva evropska sredstva, in sicer iz predpristopnega programa Phare 2003 Ekonomsko socialna kohezija, Razvoj poslovnih con, za projekt »Projektna dokumentacija za komunalno ureditev poslovne cone P3«, v višini 134.454,77 EUR, kar predstavlja 90% vrednosti vseh stroškov. Tabela projektov Občine Rogatec, ki so bili sofinancirani s strani EU…

Podrobno

11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

OBČINSKI SVET OBČINE ROGATEC Številka: 0070-0003/2016-1 Datum: 20.6.2016 VABILO Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo), sklicujem 11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC Seja bo v…

Podrobno