ČISTILNA AKCIJA OBČINA ROGATEC – 15.9.2018, ob 8.00 uri

Objavljeno: 10. septembra 2018

Zbirna mesta udeležencev akcije:
Krajevna skupnost Rogatec: ploščad pred kulturnim domom Rogatec
Krajevna skupnost Donačka Gora: pred vaško gasilskim domom Donačka Gora
Krajevna skupnost Dobovec: pred vaško gasilskim domom Dobovec

 

PLAKAT čistilna akcija